FÖR DE SOM INTE KAN TALA FÖR SIG SJÄLVA

For those who cannot speak for themselves


SWEDISH.
Detta konstverk är för att hylla de som har ”lämnat" livet utan att ha möjlighet att ta farväl från sina släktingar och vänner. 

Sen starten av denna pandemin spreds en negativ påverka, ifrån en del människor som inte trodde att viruset ens existerar. Inspirerad av alla dessa parafilologer, konspirationsteoretiker och ”väckta" förnekare, bestämde jag mig för att verkställa de med detta projekt. Det ska vara en hyllning till alla offer, som inte längre är med oss. 

På konstverket kan man observera koronaviruset växa fram igenom träet, som symboliserar naturen. Det handlar om att miljön är smittad och farlig för organismer. 

Den svarta brända dödskallen fungerar symboliskt för förnekarna av COVID-19. 

De som inte är tillräckligt pålästa sprider falska konspirationsteorier som leder till bidrag av felinformation som orsakar många människors död. 

De vita figurer föreställer barn och föräldrar som riktar händerna mot dem som inte fick chansen att ta farväl av sina nära och kära. 

Slutligen befinner sig de äldre generationen i viruset som redan har förlorat kampen om livet och lämnat oss tidigt.

ENGLISH.
This work of art is dedicated to those who "left", without having the time to say goodbye to their relatives and friends. 

From the very beginning of this pandemic, I was influenced by the negativity of those who did not believe that the virus even exists. Inspired by these paraphilologists, conspiracy theorists, "awakened" deniers, I decided to work on a project, which would be a tribute, to the people who are no longer with us. 

In this piece, one can see the coronavirus emerging through the wood, which symbolises nature. The environment is sick and life is threatened. 

The scorched-black skull works symbolically for the deniers of COVID-19. 

Those who are functionally illiterate spreading conspiracy theories and misinformation,  contributed to the death of many people. 

The white figures are children and parents, lifting their hands to the sky, symbolising those who did not have the chance to say goodbye to their loved ones. 

Finally, the figures of the elders inside the coronavirus, are those who lost the battle for life and "left" early.

GREEK.
Αυτό το έργο τέχνης είναι αφιερωμένο σε όσους «έφυγαν», δίχως να προλάβουν να αποχαιρετήσουν συγγενείς και φίλους. 

Από την αρχή ακόμη της πανδημίας υπήρξε μια αρνητική επιρροή, από όσους δεν πίστεψαν πότε ότι πρόκειται για έναν πραγματικό ιό, και εμπνεόμενος από αυτούς τους παραφιλολόγους, τους συνωμοσιολόγους, τους «αφυπνησμένους» αρνητές, αποφάσισα να εργαστώ πάνω σε ένα project, το οποίο θα αποτελεί φόρο τιμής στους ανθρώπους που δεν είναι πια μαζί μας. 

Στο έργο αυτό παρατηρούμε τον κορονοϊό να ξεπροβάλλει μέσα από το ξύλο, το οποίο συμβολίζει την φύση. Πρόκειται για ένα περιβάλλον άρρωστο και μια γη επικίνδυνη για τα έμβια όντα. 

Η μαύρη-καμένη νεκροκεφαλή λειτουργεί συμβολικά για τους αρνητές του κορονοϊού.  
Οι λειτουργικά αναλφάβητοι διαδίδοντας θεωρίες συνωμοσίας και παραπληροφόρηση, συνέβαλαν στο θάνατο πολλών ανθρώπων.

Οι άσπρες φιγούρες ειναι παιδιά και γονείς που στρέφουν τα χέρια ψιλά, και συμβολίζουν όσους δεν πρόλαβαν να αποχαιρετήσουν συγγενείς και φίλους. 

Τελος, οι φιγούρες των γερόντων μέσα στον κορονοϊό, είναι όσοι έχασαν τη μάχη για τη ζωή και «έφυγαν» νωρίς.

slöjdasomdukänner